Responsible Gaming Policy

Otobet dokłada wszelkich starań, aby zapewnić graczom zadawalające i przyjemne doświadczenia z gry. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że w niektórych, nielicznych przypadkach, hazard może stać się problemem. Gra może uzależniać oraz powodować utratę poczucia czasu i możliwości obiektywnej oceny wielkości ryzykowanych pieniędzy. Dlatego popieramy ideę Odpowiedzialnej Gry i zalecamy naszym graczom, by nie ryzykowali kwot, na których stratę nie mogą sobie pozwolić.

Pamiętaj:

 • Hazard powinien być formą rozrywki, a nie sposobem na zarabianie pieniędzy
 • Upewnij się, że decyzja o przystąpieniu do gier hazardowych jest Twoim osobistym wyborem.
 • Przed przystąpieniem do gry ustal limity depozytów, zakładów a nawet strat.
 • Nie graj jeżeli nie spełniasz wymogów wiekowych dopuszczających do uprawiania hazardu w Twoim kraju.
 • Uprawiaj hazard tylko wtedy, kiedy możesz sobie pozwolić na przegraną.
 • Nigdy nie graj pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
 • Unikaj odrabiania strat.
 • Kontroluj ile czasu i pieniędzy poświęcasz grze.
 • Nie graj jeżeli leczysz się od uzależnienia.


Na Otobet promujemy tylko te gry, w które można grać rozważnie i odpowiedzialnie. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich znajomych ma problem z hazardem, rozważ możliwość skorzystania z pomocy odpowiednich organizacji.
OtoBet strives to provide players with satisfying and enjoyable experience while playing our games. However, we realise that gambling can cause addiction, a loss of sense of time, and the ability to objectively assess the risk of playing with money. Therefore, we support Responsible Gambling and advise our players not to risk their money.

Remember:

 • Gambling should be entertaining and not seen as a way of making money.
 • Make sure that decision to join the gambling is your personal choice.
 • Before the game set the limits on deposits, bets and even losses.
 • Do not play if you do not meet the age requirements allowing for gambling in your country.
 • Only gamble when you can afford to lose.
 • Never play under the influence of alcohol or other drugs.
 • Avoid chasing losses.
 • Keep track of the time and amount you spend gambling.
 • Do not play if you heal gambling addiction.


At OtoBet we promote only those games that you can play sensibly and responsibly. If you, or someone you know, have a gambling problem, consider assistance from relevant support organisations.
Casino Atlanta faz tudo para assegurar aos seus jogadores experiência do jogo satisfatória e agradável. Temos consciência de que em alguns, poucos casos, o azar pode virar problema. O jogo pode criar dependência e provocar perda de sensação de tempo e possibilidades de avaliação objetiva do valor de dinheiro arriscado. Por isso apoiamos a Ideia de Jogo Responsável e recomendamos aos nossos jogadores que não arrisquem valores que não podem perder.

Lembre:

 • O azar é uma forma de diversão e não método para ganhar dinheiro.
 • Assegure-se que a decisão sobre iniciar os jogos de azar é sua escolha pessoal.
 • Antes de iniciar o jogo, define o limite de depósitos, apostas e até perdas.
 • Não jogue se não cumprir os requisitos quanto à idade que permitem a prática de azar no seu país.
 • Pratique azar apenas quando pode perder.
 • Nunca jogue sob a influência de álcool ou outras substâncias entorpecentes.
 • Evite recuperação de perdas.
 • Controle quanto tempo e dinheiro destina para o jogo.
 • Não jogue se está a fazer tratamento de vícios.


No Casino Atlanta promovemos apenas os jogos que podem ser disputados de forma razoável e responsável. Se você ou alguém dos seus amigos tem problema com o azar, analise a possibilidade de aproveitar ajuda das organizações competentes.

Atlanta Casino se snaží poskytnout hráčům spokojené a příjemné zážitky s hrou. Nicméně jsme si vědomi, že v některých výjimečných případech, hazardní hry se mohou stát problémem. Hra může způsobit ztrátu vnímání času a možnost objektivního posouzení velikosti rizikové sázky peněz. Proto podporujeme myšlénku odpovědného hraní a doporučujeme našim hráčům, aby neriskovali částky, které si nemohou dovolit ztratit.

Pamatujte si:

 • Hazardní hry by měla být forma zábavy, nen způsob, jak vydělávat peníze.
 • Ujistěte se, že rozhodnutí hrát hazardní hry, je vaše osobní volba.
 • Před zahájením hry, určíte limity vkladů, sázek a dokonce i ztráty.
 • Nehrajte, pokud nesplňujete věkové požadavky umožňující hrát hazardní hry ve své zemi.
 • Hrajte hazardní hry pouze pokud si můžete dovolit prohru.
 • Nikdy nehrajte pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 • Vyhněte se dohánění ztrát.
 • Kontrolujte kolik času a peněz trávíte na hru.
 • Nehrajte, pokud se léčíte ze závislosti.


V Casino Atlanta podporujeme jen ty hry, které můžete hrát rozumně a zodpovědně. Pokud vy nebo někdo z Vašich známých má problém s hazardem, musíte vzít v úvahu pomoc od příslušných organizací.

A Casino Atlanta teljes mértékben arra törekszik, hogy a játékosoknak biztosítsa a kellemes és jó szórakozást nyújtó játékot. Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy néhány, szerencsére ritkán előforduló esetben a szerencsejáték problémává válhat. A játék egyfajta függőséget okozhat és a játékos elveszítheti az időérzékét valamint a kockára tett pénzösszegek nagyságának az objektív felmérését. Ezért támogatjuk a Felelősségteljes Játék eszméjét és azt javasoljuk a játékosainknak, hogy ne kockáztassanak olyan összegeket, amelyek elveszítését nem engedhetik meg maguknak.

Ne felejtsd el:

 • A szerencsejátéknak egy szórakozási formának, nem pedig pénzkeresési módnak kell lennie.
 • Legyél biztos abban, hogy a szerencsejátékokban való részvételed melletti döntés a személyes választásod legyen.
 • Mielőtt elkezdenél játszani, határozd meg a befizetendő összegeid, fogadási díjaid, sőt az esetleges veszteségeid nagyságát.
 • Ne játssz, ha nem felelsz meg az országodban a szerencsejátékokban való részvételhez jogosító korhatárnak.
 • Csak akkor vegyél részt a szerencsejátékokban, ha megengedheted magadnak, hogy azon veszíthetsz is.
 • Sohasem játssz alkoholos befolyásoltság vagy drogok hatása alatt.
 • Sohasem próbáld behozni a veszteségeidet.
 • Ellenőrizd, hogy mennyi időt és pénzt szánsz a játékra.
 • Ne játssz, ha szenvedélybetegség ellenes kezelés alatt állsz.


A Casino Atlanta weboldalán csak olyan játékokat ajánlunk, amelyeket megfontoltan és felelősségteljesen lehet játszani. Ha Te vagy valaki az ismerőseid közül szerencsejáték-függőségben szenved, fontold meg, hogy nem kellene-e a megfelelő intézményekhez fordulnotok segítségért.

Casino Atlanta hará todo lo posible, para asegurar a los jugadores las experiencias satisfactorias y agradables del juego. Nos damos cuenta de que en algunos y pocos numerosos casos el riesgo puede ocurrir un problema. El juego puede ser adicto y causar la pérdida del sentido del tiempo y posibilidad de apreciación objetiva de la magnitud del dinero de riesgo. Por eso apoyamos la idea del Juego Responsable y les recomendamos la a nuestros jugadores para que no arriesguen las cuotas, las cuales no pueden perder

Acuérdate de:

 • Que el Riesgo debe ser la forma de entretenido pero no la manera de ganar el dinero.
 • Asegurar que la decisión a empezar a jugar de juegos de azar es tu elección personal.
 • Determinar los límites de depósitos, apuestas y ni siquiera perdidas antes empezar a jugar.
 • No jugar si no cumples con las condiciones de edad, que permiten a apostar en tu país.
 • Dedicarte a riesgo solamente cuando puedes permitirte perder.
 • Nunca jugar bajo la influencia de alcohol u otras sustancias estupefacientes.
 • Evitar de recuperar pérdidas.
 • Controlar, cuánto tiempo y dinero dedicas a jugar.
 • No jugar cuando estás en tratamiento de adicciones.


En Casino Atlanta promocionamos solamente esos juegos, en que se puedes juagar de manera juicioso y responsable. Si tú o alguien de tus conocidos tiene problema de riesgo, considera la posibilidad de aprovechar la ayuda de las organizaciones apropiadas.